Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een communicatie- en veranderingsmethode die zich bezighoudt met onbewuste processen die ten grondslag liggen aan onze communicatie.

Kortom NLP staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren. NLP is er op gericht dat we onze eigen hulpbronnen leren aanspreken en onze eigen problemen oplossen om onze eigen doelen te bereiken. Door het gebruikmaken van NLP in een coaching traject wordt je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag. Door een verandering in je communicatie, verbaal en non-verbaal, kom je tot een ander gewenst resultaat. Je komt meer in verbinding met je zelf en anderen. Kortom meer regie over je eigen leven.

Werkwijze Neuro Linguïstisch Programmeren

Om effectiever te communiceren en om gedrag te kunnen veranderen moeten we eerst weten hoe communicatie werkt. We nemen allemaal dezelfde buitenwereld waar via onze zintuigen. Maar waarom reageert toch iedereen anders op de buitenwereld? Via een intern proces worden deze zintuiglijke waarnemingen omgezet in communicatie en gedrag. Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie, vormen we dagelijks vanuit terugkerende gedachtepatronen ons gedrag. Onze gedachtepatronen zijn opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog, geur en smaak. We filteren alle informatie die we ontvangen door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Onze gedachten en stemming sturen ons gedrag, of dit nu wel of niet op feitelijke waarneming berust of vanuit onze terugkerende patronen. NLP maakt dan ook een onderscheid tussen inhoud en structuur. De inhoud kan telkens anders zijn. Want elke context waarin je de ervaring en gebeurtenis meemaakt is verschillend. Een situatie in de privé omgeving wordt anders ervaren dan een vergelijkbare situatie in op het werk. Terwijl de structuur vaak dezelfde is (het patroon dat we hanteren om met die gebeurtenissen om te gaan). Daarom staat werken met NLP vooral aan de kant van de structuur en de manier waarop onze patronen veranderd kunnen worden.

Betekenis NLP

Neuro: De hersenen werken samen met het lichaam. Het zenuwstel verwerkt de ervaringen en maakt gebruikt van alle 5 zintuigen: visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch en gustatorisch. (gezichtsvermogen, gehoor, tast, reuk en smaak.)
Linguïstisch: De taal die wordt gebruikt om indrukken in de hersenen te vertalen. Taal en andere niet-verbale communicatie systemen zijn het middel waardoor de neurale voorstelling wordt gecodeerd, geordend en betekenis krijgen. Wat er in het hoofd gebeurd, wordt door taal en woorden weergeven. De zintuigelijk ervaringen worden weergeven door: beelden, geluiden, gevoelens, geuren, smaken en taal.
Programmeren: Het achterhalen van de programma’s voor communicatie met onszelf en anderen, om mogelijke veranderingen te maken om de gewenste specifieke uitkomsten te bereiken. Samengevat kun je NLP je zien als een toolbox dat gebruikt kan worden om: de zintuigen te activeren, ervaringen en gedachten te ordenen en onszelf zo te herorganiseren dat ons meer keuzemogelijkheden ter beschikking staan, waardoor we flexibeler worden en de communicatie met onszelf, onze partner of met andere mensen verbetert.

Ontstaan Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP is in het begin van de jaren 70 ontstaan in de Verenigde Staten. Sindsdien heeft NLP zich verspreid over de wereld als methode voor communicatie, verandering en vernieuwing. De grondleggers zijn Richard Bandler (wiskundige) en John Grinder (taalkundige). Zij hebben mensen bestudeerd die opvallende functionele en effectieve eigenschappen hadden. En ook andere, zoals Gregory Bateson (antropoloog), Virginia Satir (gezinstherapeut) en Milton Erickson (hypnotherapeut) hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de model en technieken die overdraagbaar zijn. Onder het motto; “als ergens iemand op de wereld het kan, dan kan jij het ook (leren)”.

Heb je vragen?

Is het voor jou tijd voor een volgende stap? Vrijblijvend meer informatie of een persoonlijk gesprek? Neem dan contact met mij op. Ik sta graag voor je klaar.

E-mailadres: info@santikicoaching.nl Telefoonnummer: 06 125 93 159