Hoe ingeburgerd is coaching in uw organisatie? Maakt u gebruik van coaching? Welk doel heeft u met coaching voor ogen?

Coaching is een ingeburgerd begrip in onze maatschappij. In de sportwereld speelt een coach een belangrijke rol in de weg naar de overwinning. De loopbaancoach is onderdeel van het succes in een volgende carrièrestap.  Kortom: de betekenis van coaching is “het brengen van een waardevol persoon naar waar hij/zij wil zijn”.

De juiste mens op de juiste plek

In een organisatie wordt veel zorg en aandacht besteed aan het vervullen van vacatures. Bijvoorbeeld als een bedrijf groeit, maar ook bij reorganisaties. Er wordt een omgeving geboden waar de medewerker tot de volle ontplooiing komt waarvoor hij/zij is aangenomen en een bijdrage levert aan de organisatie. Dit is onder andere gebaseerd op wederzijds respect, aandacht, vertrouwen en samenwerking. Met als gevolg een positieve beïnvloeding van werk- en privégeluk.

En dan blijkt op enig moment dat de verwachting niet overeenkomt met de realiteit. Ergens is het gaan wringen, het loopt anders en het wordt zichtbaar in de werkresultaten. Het heeft invloed op de medewerker en zijn omgeving. De motivatie verandert, er kunnen gezondheidsklachten ontstaan en de gevolgen worden merkbaar binnen de organisatie. Er is een verschil dat afwijkt van de oorspronkelijke intentie van de overeenkomst.

Inzet van coaching

Er kan een diversiteit aan oorzaken worden benoemd  die als gevolg mogelijk tot stress, conflict of burn-out leiden. Kortom: een vervelende situatie, waarvan u de impact voor alle betrokkenen zoveel mogelijk wilt beperken. Op welk moment kunt u de keuze maken voor coaching?

Coaching wordt ingezet bij:

 • Onderwerpen die voortkomen uit voortgangsgesprekken / beoordelingsgesprekken
 • Skills ontwikkelen voor een volgende functie
 • Veranderende werkomstandigheden
 • Conflictsituatie
 • Preventie van ziekte (bv burn-out klachten)
 • Na ziekmelding begeleiding terugkeer op werkplek
 • Balans in werk en privé
 • Privé omstandigheden

De aanleiding wordt besproken in het kennismakingsgesprek. Daar wordt de coachee gemotiveerd om voor het traject een coach-vraag te definiëren waar de verandering/ontwikkeling plaats gaat vinden. Een aantal onderwerpen uit de praktijk:

 • Communicatiestijl verandering
 • Gedragsverandering
 • Denkwijze verandering
 • Grenzen aangeven
 • Omgaan met perfectionisme
 • Onzekerheid
 • Relativeringsvermogen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Loslaten van werk
 • Functionering
 • Verschillende werksituaties
 • Ontwikkeling in het werk
 • Conflictsituaties
 • Doorgroeien binnen een bedrijf en ontdoen van bestaande-positie
 • Vermoeidheid
 • Stress
 • Burn-out
 • Reorganisatie
 • Boventalligheid
 • Loopbaan coaching
 • Scheiding / problemen in de gezinssituatie
 • Maatschappelijke veranderingen (bevingsproblematiek / Corona e.d.)

De invulling van het traject stem ik samen met de coachee af. Afhankelijk van het onderwerp wordt de leidinggevende erbij betrokken. De opdrachtgever, vaak de (HR) manager, wordt geïnformeerd over de voortgang. De inhoud van de terugkoppeling overleg ik met de coachee, ook om de privacy te borgen.  Doorlooptijd van het coachtraject is variërend van 4 tot 6 maanden. Incidenteel wordt het traject als preventie of continuering voortgezet. De aanleiding hiervoor bespreek ik met de opdrachtgever en de coachee.

U kunt het besluit nemen om gebruik te maken van SanTiKi Coaching. Als onafhankelijke coach kan ik u hierbij ontzorgen. Door mijn ervaring als manager en werkgever in het bedrijfsleven en industrie is de basis gelegd. Door de situatie binnen uw organisatie met de betrokkenen bespreekbaar te maken en verder te onderzoeken, wordt de stap gezet naar een gezamenlijk doel. Om vanuit eigen verantwoordelijkheid de beweging te maken in het ontwikkelproces, naar een win-win situatie.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op.

Heb je vragen?

Is het voor jou tijd voor een volgende stap? Vrijblijvend meer informatie of een persoonlijk gesprek? Neem dan contact met mij op. Ik sta graag voor je klaar.

E-mailadres: info@santikicoaching.nl
Telefoonnummer: 06 125 93 159