Vraag jij je wel eens af waar je plek is? Heb je er last van dat jij je steeds schuldig voelt? Van wie je een bepaalde overtuiging hebt overgenomen? En hoor je er werkelijk wel bij?

Systemisch werk is een methode, gericht op familie- en organisatiesystemen. De grondgedachte van systemisch werk is, dat alles deel uitmaakt van een groter geheel. Als mens maak je deel uit van het gezin, de familie, werk, verenigingen, de vriendenkring e.d. In deze systemen spelen onbewuste invloeden en onderlinge verbanden een grote rol. Je wordt als mens namelijk beïnvloed door het systeem waar je deel van uit maakt. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in deze systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen. Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen zoals je relatie of je werk. Hierdoor kan lotsverbinding en verstrikking door ontstaan. Met de familieopstellingen, onderdeel van de methodiek systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken.

Werkwijze Systemisch Coachen

Systemisch coaching richt zich met name op jouw omgeving en de (familie) achtergrond. Als individu wordt jij gezien als een persoon die onderdeel uitmaakt van verschillende systemen. De aandacht is erop gericht om naar jouw coachvraag te kijken in relatie tot de systemen waar je deel van uitmaakt.

We gaan samen op onderzoek uit om verborgen patronen en dynamieken uit de familie van herkomst, partnerrelatie(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken. Het doel is om zicht te krijgen op de interacties met jouw systemen en de samenhang met de coachvraag. Er wordt gekeken naar welke positie jij hebt ingenomen en welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ingesleten.  Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding te maken zorgt ervoor dat de energetische werking het systeem kan ontspannen waardoor de energie weer gaat stromen. Een verandering kan worden doorgevoerd. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching.

Systemische basisprincipes

De systemische principes zijn de verborgen krachten in een systeem. Het zijn de naakte feiten waar we niets voor hoeven te doen. Systemisch werk geeft inzicht hoe het systeem stroomt en waar een blokkade door verstrikking is ontstaan.

De 3 basisprincipes zijn:

Binding / Erbij horen

Waar hoor ik ten diepste (lidmaatschap).

Alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek. Niemand mag buitengesloten worden en heeft recht op een eigen lot.

Ordening / Hiërarchie

Waar hoor je op je plaats. Iedereen heeft een eigen specifieke plek binnen een systeem.

Balans

Er dient een balans in geven en nemen te zijn.

Een systeem is een gesloten geheel met eigen wetten, het bouwt een eigen geweten op en zoekt steeds balans om zichzelf in stand te houden. Als door welke omstandigheden dan ook 1 van de basisprincipes binnen het familiesysteem of in de context van werk verstoord raakt, ontstaan er verstrikkingen, ook wel dynamieken genoemd. Van deze dynamieken wordt een nieuw evenwicht binnen het systeem nagestreefd. De patronen en gebeurtenissen blijven in het systeem werkzaam waardoor de huidige situatie blijft bestaan. Ieder individueel lid van een systeem doet iets om het systeem te laten voortbestaan.

 

Thema’s

Thema’s die aan een dynamiek verbonden kunnen zijn;

  • Extreem verantwoordelijkheidsgevoel
  • Angstig zijn
  • Niet weten wat je wilt
  • Onzekerheid
  • Onrust
  • Niet productief zijn
  • Doelen niet halen

Onduidelijke lichamelijke klachten

Ontstaan Systemisch Werk

In het laatste deel van de vorige eeuw heeft Bert Hellinger veel bekendheid gegeven aan de methode met de naam familieopstellingen. Bert Hellinger (1925) is in midden Duitsland geboren en heeft zich ontwikkeld van priester tot therapeut tot ontwikkelaar van het systemisch werken. Psychiater Gunthard Weber heeft de methode uitgebreid gedocumenteerd.  De methode van opstellingen is de enige systeembenadering, die begonnen is met een methode. De theorie kwam er later bij. Vele andere systeem benaderingen zijn eerst begonnen met een theorie, en later zijn er methodes bij de theorie ontwikkeld.

De eerste acht jaar van het werken met opstellingen heeft Bert Hellinger gewijd aan het onderzoek naar mechanismen in families.

 ‘Al die opstellingen willen ons iets vertellen over hoe familiesystemen werken. Ik stel me open voor wat zich aan inzichten aan me op wil dringen’.
Bert Hellinger

Onderzoek, in de fenomenoligische zin en niet in de analytische zin van het woord. De waarneming wordt zonder oordeel en vrij van invulling ervaren. Het effect was dat na vele, vele opstellingen Hellinger de onderliggende mechanisms begon te zien. Dat zijn geen bedachte mechanismes, maar waargenomen mechanismes. Mechanismes die heel erg inherent zijn aan in ieder geval mensen en ook bij andere kuddedieren voorkomen. Zo groeide de theorie onder het systemisch werken langzaam maar zeker, door eindeloos opstellingen te doen en goed waar te nemen.

Al snel verbreidden opstellingen, zowel de methode als de theorie, zich over de hele wereld. De eerste opstellingen in Nederland vonden rond 1998 plaats. Ook in eigen land verbreidden familieopstellingen zich razendsnel. Opstellingen zijn een krachtig bewustwordingsproces.

De ontwikkeling van organisatie-opstellingen komt een paar jaar achter die van familie-opstellingen aan. Inmiddels zijn organisatieopstellingen in ons land een redelijk normale methode om met medewerkers, managers, eigenaren of teams te onderzoeken hoe hun organisatie kan stromen.

Sinds 2010 komt er een nieuwsoort vraagstukken in beeld: de maatschappelijke vraagstukken. Deze hebben betrekking hebben op de gezondheiszorg, financiële dienstverlening, samenleving e.d.

Heb je vragen?

Is het voor jou tijd voor een volgende stap? Vrijblijvend meer informatie of een persoonlijk gesprek? Neem dan contact met mij op. Ik sta graag voor je klaar.

E-mailadres: info@santikicoaching.nl
Telefoonnummer: 06 125 93 159