SanTiKi Coaching, gevestigd aan Hoofdweg 28, 9905 PC  Holwierde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

SanTiKi Coaching kan informatie over coachee en opdrachtgever bewaren. In de Privacy Policy kunt u lezen hoe SanTiKi Coaching omgaat met uw persoonsgegevens. Het bewaren van informatie gebeurt met de grootste zorgvuldigheid en is bedoeld om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SanTiKi Coaching. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SanTiKi Coaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van SanTiKi Coaching, en ook doordat u zelf gegevens aan SanTiKi Coaching verstrekt via het invullen van een formulier. Daarnaast kan persoonsgegevens tijdens het telefonisch en persoonlijk contact worden verwerkt.

SanTiKi Coaching kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Coachee

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Burgelijke staat
 • Gezinssamenstelling
 • Werkgever
 • Afdeling
 • Functie
 • Informatie betreffende inhoud coach traject

Opdrachtgever

 • Bedrijfsnaam / naam organisatie
 • Naam opdrachtgever
 • Functie opdrachtgever
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Betaalgegevens

Opdrachten worden door u per factuur betaald. Uw betalingsgegevens (bank, rekeningnummer, rekeninghouder) worden niet opgenomen in de verwerking van de persoonsgegevens.  Wel  kunnen we u bellen of mailen om u te herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren anderen dat telefoongesprek voor ons. Ook kunnen we uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

SanTiKi Coaching gebruikt deze gegevens:

 • Om contact met u op te nemen per mail of telefoon
 • Voor het opstellen van een offerte
 • Voor het opstellen van een overeenkomst
 • Voor het opstellen van een factuur
 • Voortgangrapportage intern SanTiKi Coaching
 • Rapportage opdrachtgever conform afspraken in de overkomst. Deze worden vooraf met alle betrokken besproken en vastgelegd.

Bewaartermijn

SanTiKi Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende categorieën van persoonsgegevens.

De opdrachtrelevante geven met betrekking tot  inhoud, data en duur van de gesprekken worden na 7 jaar verwijderd. Persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in het adressenbestand staan. Dit bewaartermijn eindigt na bovengenoemde jaren, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Delen van uw gegevens

SanTiKi Coaching deelt u persoonsgegevens niet aan derden. Eventuele samenwerking met een derde zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. SanTiKi Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Via de website van SanTiKi Coaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen, plus gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. SanTiKi Coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Externe links

SanTiKi Coaching heeft links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het privacybeleid van SanTiKi Coaching daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. SanTiKi Coaching is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering sturen naar info@santikicoaching (of per gewone post: SanTiKi Coaching, Hoofdweg 28, 9905PC  Holwierde). SanTiKi Coaching zal zo snel mogelijk (uiterlijke binnen vier weken) op uw verzoek reageren. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging

SanTiKi Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SanTiKi Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-beveiligingsertificaat uitgegeven door COMODO om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. SanTiKi Coaching maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Wijzigingen

SanTiKi Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 1 juni 2018.

Indien u nog vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer: 0612593159 of een e-mail sturen naar info@santikicoaching.nl.