Over mij

Kan een coachpraktijk als eigen onderneming spontaan ontstaan? En dit vanuit werken in de automatisering? Ja, kan ik hierop antwoorden. En nee, het was geen doel op zich. Dit initiatief is werkelijk gewoon op mijn pad gekomen. Altijd was er de interesse al, in het verhaal van de ander. Wat was er toch dat diegene zo bij mij binnen kwam? En wat wordt er nu echt gewild? Hoe kan dit gerealiseerd worden?

Dit was een reden dat ik in 2012 de coachopleiding ben gaan doen. De ervaringen die ik zelf en bij de ander heb mogen ontdekken, heeft mijn enthousiasme zodanig aangeraakt, dat ik het nu mijn passie noem. Mijn nieuwsgierigheid naar de verschillende methodes, zoals NLP, Systemisch Werk en Walking In Your Shoes, heeft er voor gezorgd dat ik nu weet en heb ervaren wat een leven lang leren is. Voor mij betekent het een continu proces van ‘werken aan persoonlijke groei’. Voor mij vallen al deze methodieken steeds meer samen en het geheel gewoon klopt.

Voor degene die ik begeleid, betekent dit dat ik een coachtraject kan bieden wat past. Want we zijn allemaal uniek en is de behoefte verschillend. Aan de basis van de periode die we gezamenlijk optrekken tijdens een coachtraject staan veiligheid, integriteit en vertrouwen voorop. Er is geen oordeel waardoor kwetsbaarheid getoond kan en mag worden.

Mijn eigen verschillende persoonlijke en werk- rollen, zoals kind, familielid, moeder, teamgenoot, werknemer, consultant, manager en mede-eigenaar van een onderneming ondersteunen het coachtraject. Want deze verschillende rollen kunnen net het verschil in de aansluiting met de persoon die ik coach, maken.

Als locatie werk ik vanuit mijn praktijk in Holwierde. Een fijne toegankelijke en rustige plek die centraal in het pand is ontstaan. Het creëert een ruimte naar jouw eigen hart als centrum van jouw wereld.

De beweging die tijdens een traject ontstaat en er voor zorgt dat de gecoachte persoon er meer voor kiest wat werkelijk bij hem of haar hoort of past, geeft mij een intens bevestigend gevoel dat ik intuïtief zelf een waardevolle stap heb gezet.

Heb je vragen?

Is het voor jou tijd voor een volgende stap? Vrijblijvend meer informatie of een persoonlijk gesprek? Neem dan contact met mij op. Ik sta graag voor je klaar.

E-mailadres: info@santikicoaching.nl
Telefoonnummer: 06 125 93 159